OZNÁMENIE k predĺženiu lehoty na nahliadnutie do podkladov rozhodnutia a uplatnenia námietok účastníkov konania v zahájených konaniach doručovaných verejnou vyhláškou.

PrílohaVeľkosť
PDF icon Píla, Dubová ukončenie UR-1.pdf95.35 KB