Zmluva o nakladaní s odpadom

Číslo zmluvy: 
34/2020
Obchodné meno: 
Skládka odpadov - Dubová s.r.o.
Adresa: 
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 
35793848
Predmet: 
zneškodnňovanie odpadov
Uzavretá dňa: 
15. december 2020
Účinnosť od: 
štvrtok, december 31, 2020
Platnosť do: 
piatok, december 31, 2021