Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 
28/2020
Obchodné meno: 
Ružena Kľúčiková
Adresa: 
Modra SNP 21, 900 01 Modra
IČO: 
00305031
Predmet: 
odpredaj pozemku 146/10
Hodnota: 
590.00€
Uzavretá dňa: 
14. október 2020
Účinnosť od: 
streda, október 21, 2020
Príloha: