Dohoda o zabezpečení povinnej práce

Číslo zmluvy: 
27/2020
Obchodné meno: 
Okresný súd Pezinok
Adresa: 
M.R.Štefánika č. 40, 902 01 Pezinok
IČO: 
42128234
Predmet: 
zabezpečeni výkonu trestu povinnej práce
Uzavretá dňa: 
28. september 2020
Účinnosť od: 
streda, október 7, 2020