Zmuva o výpožičke

Číslo zmluvy: 
25/2020
Obchodné meno: 
SR, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa: 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 
00151866
Predmet: 
výpožička hasičského vozidla IVECO
Hodnota: 
111 625.00€
Uzavretá dňa: 
21. september 2020
Účinnosť od: 
utorok, september 22, 2020
Platnosť do: 
nedeľa, september 21, 2025
Príloha: