Inzerát - vývoz žúmp

Súkromný podnikateľ ponúka vývoz septikov až do 12m3.

okntakt 0905 549 394