Ukončenie nájomnej zmluvy

Číslo zmluvy: 
11/2020
Obchodné meno: 
Myslíková
Adresa: 
Častá
Predmet: 
ukončenie nájmu
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
01. jún 2020
Účinnosť od: 
piatok, august 7, 2020
Platnosť do: 
štvrtok, august 6, 2020
Nadradená zmluva: 
37/2016
Príloha: