Dodatok ku kúpnej zmluve

Číslo zmluvy: 
02/20220
Obchodné meno: 
Marek Slávik
Adresa: 
Píla 83
Uzavretá dňa: 
21. január 2020
Účinnosť od: 
streda, január 22, 2020
Nadradená zmluva: 
33/2019
Príloha: