Dodatok k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu

Číslo zmluvy: 
24/2019
Obchodné meno: 
Mesto Modra, obce: Častá, Dubová,Doľany, Vištuk, Vinosady
Adresa: 
Dukelská 38, 900 01 Modra
Predmet: 
vystúpenie a zánik spoločného stavebného úradu
Uzavretá dňa: 
30. september 2019
Účinnosť od: 
sobota, október 12, 2019
Príloha: