Zmluva o inzercii

Číslo zmluvy: 
07/2019
Obchodné meno: 
Regionpress, s.r.o.
Adresa: 
Študentská 2, 9170 01 Trnava
IČO: 
36252417
Predmet: 
inzerát o zverejnení OVS
Hodnota: 
48.00€
Uzavretá dňa: 
26. marec 2019
Účinnosť od: 
streda, marec 27, 2019
Príloha: