Dohoda o grante

Číslo zmluvy: 
05/2019
Obchodné meno: 
Výkonná agentúra pre inovácie a siete INEA
IČO: 
-
Predmet: 
WIFI4EU poskytnutie grantu EK
Hodnota: 
15 000.00€
Uzavretá dňa: 
19. december 2018
Účinnosť od: 
utorok, február 5, 2019
Príloha: