Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 
04/2019
Obchodné meno: 
Izolácie stavieb, s.r.o.
Adresa: 
Rohožník č. 464, 906 38 Rohožník
IČO: 
46115471
Predmet: 
rekonštrukcia budovy obecného úradu
Hodnota: 
75 219.50€
Uzavretá dňa: 
23. január 2019
Účinnosť od: 
štvrtok, apríl 11, 2019