VZN o poskytovaní dotácií

VZN číslo: 
1/2018

01/2018 VZN o poskytovaní dotácií

Dátum vyvesenia / schválenia: 
07. december 2018
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2019