Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Výsledky volieb:
- 287 zapísaných voličov
- 128 vydaných a odovzdaných obálok
- účasť voličov - 44,59%

Starosta:
- Radovan Mičunek (123 hlasov)

Poslanci:
- Jana Herchlová (121)
- Peter Nemček (112)
- Filip Pudmarčík (110)
- Emil Senneš (106)