Zmluva o nájme nebyt. priestorov

Číslo zmluvy: 
03/2017
Obchodné meno: 
Martina Vozárová
Adresa: 
Budmerice 1131, 900 86 Budmerice
IČO: 
50 708 813
Predmet: 
nájom priestorov
Hodnota: 
1 200.00€
Uzavretá dňa: 
31. január 2017
Účinnosť od: 
streda, február 1, 2017
Príloha: