Výzva na zapojenie sa do súťaže o LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Modre

Mesto Modra sa aj tento rok zapája do celonárodnej súťaže o moderné a bezpečné detské ihrisko pre deti vo veku od 6 -12 rokov s názvom „LIDL ihrisko ŽIHADIELKO v Modre“.
Druhý ročník projektu, ktorý organizuje spoločnosť LIDL na Slovensku, bola odštartovaná dňom 16.01.2017 o 9:00 hod.
Pre zvýšenie šancí a úspech na získanie detského ihriska pre mesto Modru je potrebné pravidelne hlasovať za realizáciu ihriska. Mesto Modra má k dispozícii voľný areál dvoch základných škôl a materskej školy, kde máme záujem ihrisko umiestniť v prípade výhry. Máme záujem rozšíriť hracie prvky a voľnočasové aktivity pre deti v školskom veku. ZŠ navštevujú aj detičky zo spádových oblastí susedných obcí a v budúcnosti ho môžu využívať nové mladé rodiny s deťmi. Ihrisko bude verejnosti prístupné a k dispozícií pre širokú verejnosť, návštevníkov a obyvateľov celej spádovej oblasti.
Oprávnenými žiadateľmi a uchádzačmi o detské ihriská sú mestá, preto vás prosíme o podporu pri hlasovaní. Podmienky súťaže a informácie o projekte nájdete na stránke https://zihadielko.lidl.sk/. Túto informáciu Vás prosíme zverejniť na internetovej a facebookovej stránke