Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: 
23/2016
Obchodné meno: 
Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO: 
360 63 606
Predmet: 
dotácia na projekt činnosti sláčikového tria
Hodnota: 
750.00€
Uzavretá dňa: 
18. august 2016
Účinnosť od: 
streda, august 24, 2016
Príloha: