Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: 
035/2015
Obchodné meno: 
Michal Hoffmann s manželkou
Adresa: 
Píla
Predmet: 
predaj pozemku 176/11
Hodnota: 
870.00€
Uzavretá dňa: 
23. október 2015
Účinnosť od: 
sobota, október 24, 2015