Dodatok k zmluve

Číslo zmluvy: 
015/2015
Obchodné meno: 
Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka
Adresa: 
Dobrovičova 12, 812 66 BA1
IČO: 
156621
Predmet: 
dodatok k zmluve o NFP po VO
Uzavretá dňa: 
19. marec 2015
Účinnosť od: 
piatok, marec 20, 2015