Zmluva o bežnom účte

Číslo zmluvy: 
021/2014
Obchodné meno: 
Prima banka Slovensko, a.s.
Adresa: 
Hodžova 11, 010 11 Žilina
IČO: 
31575951
Predmet: 
vedenie bežného účtu
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
09. október 2014
Účinnosť od: 
piatok, október 10, 2014