Zmluva o poskytovaní stravy

Číslo zmluvy: 
020/2014
Obchodné meno: 
ZŠ s MŠ Častá
Adresa: 
Hlavná 293, 900 89 Častá
IČO: 
36062197
Predmet: 
poskytovanie stravy
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
01. september 2014
Účinnosť od: 
utorok, september 2, 2014