Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 
017/2014
Obchodné meno: 
Ing. Michal Šišolák
Adresa: 
Pri štadión 976/34, 90021 Svätý Jur
IČO: 
44273169
Predmet: 
vypracovanie podkladov k žiaodsti o Grant
Hodnota: 
500.00€
Uzavretá dňa: 
28. júl 2014
Účinnosť od: 
utorok, júl 29, 2014