Zmluva o nájme

Číslo zmluvy: 
019/2014
Obchodné meno: 
SPF
Adresa: 
Búdková č. 36, 817 15 BA
IČO: 
17335345
Predmet: 
nájom pozemkov pod stavbou náučného chodníka
Hodnota: 
40.00€
Uzavretá dňa: 
09. júl 2014
Účinnosť od: 
štvrtok, júl 10, 2014