Dohoda č. 35/§50j/PS/2014

Číslo zmluvy: 
011/2014
Obchodné meno: 
Urad práce, soc. vecí a rodiny
Adresa: 
Moyzesova 2 902 01 Pezinok
IČO: 
30794587
Predmet: 
rozvoj miestnej zamestnanosti
Hodnota: 
8 208.00€
Uzavretá dňa: 
25. jún 2014
Účinnosť od: 
štvrtok, jún 26, 2014