Dohoda č. 15 §10

Číslo zmluvy: 
010/2014
Obchodné meno: 
Urad práce, soc. vecí a rodiny
Adresa: 
Moyzesova 2 902 01 Pezinok
IČO: 
30794587
Predmet: 
pracovná činnosť podľa §10
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
20. jún 2014
Účinnosť od: 
sobota, jún 21, 2014