Mandátna zmluva

Číslo zmluvy: 
006/2014
Obchodné meno: 
Entus Pro s.r.o.
Adresa: 
Jókaiho 5, 821 06 BA
IČO: 
47520213
Predmet: 
realizácia VO
Hodnota: 
2 000.00€
Uzavretá dňa: 
01. apríl 2014
Účinnosť od: 
utorok, jún 10, 2014