Zmluva o NFP

Číslo zmluvy: 
004/2014
Obchodné meno: 
Min. pôdohospodárstva a roz. vidieka SR
Adresa: 
Dobrovičova 12, 812 66 BA
IČO: 
156621
Predmet: 
poskytnutie dotácie z ŠF EÚ na vybudovanie náučného chodníka
Hodnota: 
427 854.00€
Uzavretá dňa: 
10. júl 2016
Účinnosť od: 
sobota, marec 1, 2014