Zámenná zmluva

Číslo zmluvy: 
041/2013
Obchodné meno: 
E. Mičunek
Adresa: 
BA
Predmet: 
Zámena pozemkov o rovnakej výmere - vysporiadanie skutkového a právneho stavu
Hodnota: 
1.00€
Uzavretá dňa: 
22. november 2013
Účinnosť od: 
piatok, február 21, 2014