dodatok č.2 k zmluve č. 111003

Číslo zmluvy: 
038/2013
Obchodné meno: 
Marius Pedersen, a.s.
Adresa: 
Trenčín
IČO: 
34115901
Predmet: 
úprava cien za vývoz
Uzavretá dňa: 
04. december 2013
Účinnosť od: 
piatok, január 10, 2014
Nadradená zmluva: 
č. 111003