dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa §50i

Číslo zmluvy: 
38/§50i/2011
Obchodné meno: 
UPSVaR
Uzavretá dňa: 
23. február 2011
Účinnosť od: 
streda, február 23, 2011