VZN - Vylepovanie plagátov

VZN číslo: 
03/2015

O vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016