VZN - Odmeňovanie poslancov OZ

VZN číslo: 
02/2015

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

dokument: 
Dátum vyvesenia / schválenia: 
11. december 2015
Dátum pripomienkovania / účinnosti: 
01. január 2016