12 - Stará škola / Prácháreň

Dnes už neexistujúci objekt starej školy bol postavený v roku 1904 vtedajším Ministerstvom kultu na mieste panskej práčovne. V škole bola jedna učebňa a dvojizbový byt pre učiteľa. Pred jej výstavbou slúžili ako učebne rôzne priestory v iných objektoch, istý čas mávali deti z Píly priestory na vyučovanie aj na hrade Červený Kameň. Stará škola bola zbúraná v roku 1978 a v roku 1984 na jej mieste postavili byty. Na druhej strane potoka sa nachádza objekt tzv. Prachárne, panského mlynu či skôr hámra na drvenie pušného prachu, ktorý vznikol už koncom 17. storočia. Neskôr bol adaptovaný na mlyn, v roku 1940 už nebol v prevádzke.