Faktúry

Dodávateľzoradiť vzostupne IČO Popis plnenia Cena Dátum
ZVN Technologies,s.r.o. 50072315

Overaly - test.COVID

64,32 € 11. 03. 2021
ZVN Technologies,s.r.o. 50072315

ochranné overaly -test.COVID

69,24 € 08. 04. 2021
ZVN Technologies,s.r.o. 50072315

Ochranné overaly-COVID test.

69,24 € 25. 03. 2021
ŽSR 31364501

betónové podvaly

360,00 € 26. 03. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

466,39 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

34,40 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

159,12 € 15. 07. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektrickej energie

57,21 € 05. 03. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

532,04 € 08. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

749,30 € 11. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

360,47 € 25. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

1 085,65 € 21. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-43,28 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-1 254,98 € 15. 01. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 21. 10. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 04. 04. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektrickej energie

57,21 € 16. 02. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

159,12 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

128,75 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.OB

129,44 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

128,75 € 08. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

165,41 € 11. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

128,03 € 25. 02. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

1,58 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

749,30 € 17. 10. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

57,21 € 06. 07. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 09. 11. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

57,21 € 19. 08. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

125,12 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

21,13 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

497,64 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

125,12 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

prepl.el.en.MŠ

-34,80 € 13. 08. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

prep.el.en

-98,47 € 31. 12. 2015
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

42,13 € 28. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-128,21 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

293,48 € 08. 07. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

128,03 € 06. 07. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

276,73 € 03. 07. 2015
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

129,44 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

23,94 € 05. 01. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 07. 05. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 15. 07. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

360,47 € 06. 07. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

57,21 € 04. 09. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

461,11 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-48,48 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

165,41 € 31. 01. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 06. 06. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

749,30 € 22. 04. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en. OÚ,DS,PZ

461,11 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 16. 04. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

24,20 € 24. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

360,86 € 21. 01. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

1 550,00 € 06. 07. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-120,66 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-272,84 € 12. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

276,09 € 18. 01. 2016
ZSE Distribúcia, a.s. 36361518

prip.popl.

25,16 € 02. 12. 2015
ZSE

Miestne kultúrne stredisko (beseda)

109,75 € 17. 01. 2011
ZSE

preplatok

-24,84 € 15. 04. 2011
ZSE

preblombovanie merania

20,65 € 20. 04. 2011
ZSE

Nedoplatok - OÚ

373,86 € 17. 01. 2011
ZSE

el. energia

1 613,03 € 23. 06. 2011
ZSE

priestory bývalej MŠ

44,89 € 24. 02. 2011
ZSE

preblombovanie merania

20,65 € 20. 04. 2011
ZSE

Nedoplatok

1 353,92 € 17. 01. 2011
ZSE

spotreba elektriny

46,82 € 26. 04. 2011
ZSE

preplatok

-118,00 € 15. 04. 2011
ZSE

dodávka a distribúcia elektriny

688,42 € 28. 03. 2011
ZSE

Dodávka a distribúcia elektriny

47,84 € 24. 03. 2011
ZSE

preplatok

-141,61 € 15. 04. 2011
ZSE

priestory bývalej MŠ

-1,68 € 17. 01. 2011
ZSE

dodávka a distribúcia elektriny

47,56 € 31. 01. 2011
ZSE

platba za el. energiu

1 613,01 € 25. 08. 2011
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.strava MŠ

45,00 € 12. 07. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.za cudzích stravn.za 7/2017

65,00 € 17. 07. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

rež.pop.MŠ

306,00 € 13. 05. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl. strava MŠ

310,00 € 03. 10. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.na stravníkov MŠ

373,00 € 02. 06. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

217,00 € 07. 12. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režijné náklady za cudz.strav.MŠ

310,00 € 11. 11. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

Režijný popl. strava MŠ

424,50 € 09. 05. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režia strava MŠ

237,00 € 09. 03. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.strava MŠ

466,50 € 17. 07. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.strava MŠ

97,00 € 15. 07. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.za stravn.MŠ

252,00 € 12. 10. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné nákl.za cudzích stravn.MŠ

284,00 € 09. 11. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné popl.-strava MŠ

245,00 € 08. 02. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

282,00 € 06. 11. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl. strava MŠ

457,50 € 10. 06. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.na cudzích stravn.MŠ

293,00 € 10. 10. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.za cudzích stravn. MŠ

323,00 € 10. 07. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné popl. stravné MŠ

347,00 € 08. 06. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

Režij.popl. strava MŠ

277,00 € 10. 04. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl. strava MŠ

201,00 € 21. 12. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.stravné MŠ

216,00 € 08. 12. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

režij.n.MŠ

232,00 € 12. 01. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl.za cudz.stravníkov MŠ

222,00 € 09. 02. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

rež.nák.MŠ

223,00 € 15. 02. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.stravné MŠ

196,00 € 09. 05. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

230,00 € 12. 10. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.str.MŠ

211,00 € 08. 06. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režijné popl. strava MŠ

259,00 € 04. 05. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.stravné MŠ

176,00 € 08. 03. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

režijný popl. strava MŠ

402,00 € 14. 10. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režijný popl.strava-MŠ

196,00 € 05. 04. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

rež.ná.MŠ

209,00 € 13. 04. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.za stravn.MŠ

377,00 € 12. 07. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

rež.-strav

190,00 € 11. 05. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

rež.strav.

320,00 € 08. 04. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné popl. za stravu MŠ

126,00 € 08. 03. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režijné za stravníkov MŠ

310,00 € 07. 04. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

Režij.popl.-strava MŠ

217,00 € 11. 03. 2019
ZŠ s MŠ 36062197

režijné nákl.za cudz.stravn.MŠ

189,00 € 31. 12. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

38,00 € 10. 07. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

Režijné popl.strava MŠ

256,00 € 11. 07. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

režij.nákl.na cudzích stravn.MŠ 11/16

301,00 € 09. 12. 2016
ZŠ s MŠ 36062197

Režijný popl. za stravn.MŠ

323,00 € 13. 12. 2018
ZŠ s MŠ 36062197

Režij.popl.-strava MŠ

195,00 € 21. 12. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.strava MŠ

293,00 € 05. 06. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

režij.MŠ

257,00 € 07. 07. 2015
ZŠ s MŠ 36062197

strava+réžia MŠ

154,80 € 02. 11. 2020
ZŠ s MŠ 36062197

režij.popl.strava MŠ

271,00 € 13. 02. 2017
ZŠ s MŠ 36062197

Režij.popl.za stravu MŠ

282,00 € 10. 11. 2017
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

mimor.členský príspevok

354,23 € 26. 09. 2019
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

sprac.projekt.žiadosti"Zhodnocov.biolog.

155,43 € 11. 10. 2017
ZMOS Malokarp.regiónu 0030797209

členský príspevok

85,00 € 21. 01. 2013
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

člen.prísp

53,00 € 17. 02. 2016
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

členský príspevok

137,97 € 02. 06. 2020
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

členský prípevok na rok 2017

53,00 € 01. 02. 2017
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

Členský príspevok

100,00 € 07. 05. 2019
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

členský príspevok na r.2018

53,00 € 26. 03. 2018
ZMOS Malokarp.regiónu 0030797209

člen.prís.

175,00 € 17. 01. 2014
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

členský príspevok

100,00 € 01. 06. 2021
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

Mimor.členský prísp.

200,00 € 19. 12. 2018
ZMOS Malokarp.regiónu 30797209

Členský príspevok

100,00 € 18. 03. 2022
Zmos - publikácia

Publikácia: dobrý deň samospráva

9,75 € 13. 01. 2011
ZMOMR 30797209

členský poplatok

20,00 € 09. 05. 2012
ZMO, region JE 0031826385

publikácia

9,60 € 28. 10. 2013
ZMO, region JE 31826385

Publikácia ˇUčt.suvsťažn.

25,00 € 09. 03. 2016
ZMO, region JE 31826385

Publikácia Účtovné súvzťažnosti

33,00 € 06. 03. 2020
Život a zdravie 0040765938

knihy

53,50 € 17. 10. 2013
Život a zdravie 40765938

Materiál-knihy MŠ

26,90 € 14. 03. 2017
Zemné práce Igor Pútec

zemné práce po povodni

2 900,00 € 15. 07. 2011
Zemné práce Igor Pútec 36949752

práce strojom KOMATSU WB 97 S - LÁVKA

492,00 € 19. 12. 2016
Zemné a Výkopové práce,s.r.o. 51244438

Zemné zrovnávacie práce - Hámra

60,00 € 25. 03. 2019
Združenie MVC 31769489

členský prísp.na rok 2021

40,00 € 25. 05. 2021
Združenie MVC 0031769489

člen.prísp.

10,00 € 12. 03. 2014
Združenie MVC 31769489

členský prísp.na rok 2017

10,00 € 08. 02. 2017
Združenie MVC 31769489

členský príspevok

40,00 € 22. 03. 2018
Združenie MVC 31769489

členský príspevok

0,00 € 31. 03. 2020
Združenie MVC 0031769489

členský príspevok

10,00 € 21. 01. 2013
Združenie MVC 31769489

členský príspevok

40,00 € 22. 07. 2019
Združenie MVC 31769489

člen.prísp

10,00 € 25. 01. 2016
Združenie Malokarpatská vinna cesta 31769489

členský poplatok

16,26 € 20. 04. 2012
ZAP s.r.o. 36693693

dopravné zrkadlo

235,20 € 08. 03. 2012
ZAP s.r.o. 36693693

merač rýchlosti

2 499,60 € 27. 08. 2012
ZALT, s.r.o. 35919442

uhlová brúska-AKT.ČINN.

59,90 € 08. 07. 2016
ZALT, s.r.o. 35919442

krovinorez DOLMAR

569,90 € 17. 07. 2018
ZALT, s.r.o. 35919442

AKU-skrutkovač

277,90 € 31. 12. 2021
Záhradníctvo Kuchta 34404074

rastliny+záhr.materiál do kvetináčov v o

432,00 € 30. 09. 2021
Zaex,s.r.o. 52560040

Knihy do knižnice

256,95 € 22. 12. 2021
Zábavné učenie,cz 29261651

Pracovné pomôcky pre MŠ

30,55 € 20. 04. 2016
Zábavné učenie,cz 29261651

Pracovné pomôcky MŠ

107,66 € 23. 06. 2017
Zábavné učenie,cz 29261651

učeb.pomôc

54,37 € 23. 11. 2015
Zábavné učenie,cz 29261651

Pracovné pomôcky ,edukačné hry MŚ

71,89 € 26. 01. 2017
Zábavné učenie,cz 29261651

prac.po.MŠ

70,99 € 22. 04. 2015
Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262

Publikácia Záver.účet

14,20 € 23. 01. 2017
Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262

Publikácia -Naklad.s majetkom obce

13,90 € 13. 04. 2018
White Crystal KFT 14431391

Pracovné pomôcky MŠ

107,58 € 31. 10. 2019
WebHouse, s.r.o. 36743852

webhostingové služby

51,70 € 29. 03. 2012
WebHouse, s.r.o. 36743852

regi. doména

17,75 € 18. 07. 2012
WebHouse, s.r.o 36743852

Predĺženie domény

14,28 € 10. 09. 2019
WebHouse, s.r.o 36743852

služby na mailserveri

12,60 € 31. 12. 2018
WebHouse, s.r.o 36743852

webhostingové služby

37,44 € 23. 03. 2021
WebHouse, s.r.o 0036743852

predĺž.dom.

49,10 € 31. 03. 2014
WebHouse, s.r.o 36743852

Hostingové služby OÚ

42,91 € 17. 03. 2022
WebHouse, s.r.o 36743852

Hosting OPTIMUM /obecpila.sk

51,70 € 28. 03. 2018
WebHouse, s.r.o 36743852

Predĺženie domény

14,28 € 24. 09. 2020
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie domény

14,28 € 21. 09. 2021
WebHouse, s.r.o 36743852

webhos.sl.

14,75 € 14. 09. 2015
WebHouse, s.r.o 0036743852

web.stránka

14,75 € 19. 09. 2013
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie reg.domény

14,28 € 05. 09. 2018
WebHouse, s.r.o 36743852

webhostingové služby

51,70 € 31. 03. 2017
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie domény-obecpila.sk

14,75 € 06. 10. 2016
WebHouse, s.r.o 36743852

Webhosting

34,56 € 08. 04. 2019
WebHouse, s.r.o 36743852

registrácia domény MŠ

0,00 € 15. 04. 2020
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie domény MŠ

14,28 € 11. 03. 2022
WebHouse, s.r.o 36743852

webhost.sl

51,70 € 31. 03. 2016
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺženie domény obecpila

14,28 € 03. 10. 2017
WebHouse, s.r.o 0036743852

webhostingové služby

49,10 € 27. 03. 2013
WebHouse, s.r.o 36743852

predĺž.domény

14,75 € 26. 09. 2014
WebHouse, s.r.o 36743852

webhosting. služby

10,80 € 21. 02. 2019
WebHouse, s.r.o 36743852

webhostingové služby

36,00 € 31. 03. 2020
WebHouse

webhosting

51,70 € 31. 03. 2011
Vzdelávacia akadémia J.A.Komen 36333166

3kolenie starosta

54,00 € 24. 08. 2020
Vývoz odpadu

odvoz odpadu z povodní

1 250,00 € 20. 08. 2011
Vydavateľstvo SLOVART,s.r.o. 17311462

Knihy pre deti MŠ ŠR

68,61 € 26. 11. 2021

Stránky