Faktúry

Dodávateľzoradiť zostupne IČO Popis plnenia Cena Dátum
Obec Dubová 304735

cestovné náklady - školenie

20,57 € 06. 12. 2012
Obec Dubová 304735

Réžia-strava MŠ

600,00 € 04. 08. 2020
Obec Dubová

vykonávanie záchranných prác

4 752,52 € 10. 08. 2011
Obec Dubová 00304735

Režijné popl..strav.MŠ

300,00 € 20. 12. 2019
Obec Dubová 00304735

réžia strava MŠ za 5/21

300,00 € 07. 06. 2021
Obec Dubová 00304735

Režijný popl.strava MŠ za 2/20 + 3/20

450,00 € 23. 04. 2020
Obec Dubová 00304735

Režijné popl. strava MŠ

300,00 € 31. 12. 2019
Obec Dubová 00304735

réžia za poskytnutú stravu 11/2021

300,00 € 18. 11. 2021
Obec Dubová 00304735

Réžia strava MŠ za 2/2021

300,00 € 18. 02. 2021
Obec Dubová 00304735

Réžia za stravu MŠ

300,00 € 04. 11. 2019
Obec Dubová 304735

režia-strava MŠ 9,10/2020

450,00 € 29. 10. 2020
Obec Dubová 304735

réžia za poskytnutú stravu MŠ-11,12/2020

600,00 € 21. 12. 2020
Obec Dubová

poplatok za odborný dohľad nad prevádzkovaním pohrebiska

16,60 € 25. 02. 2011
Obec Dubová 304735

réžia za stravu za 1/2022

300,00 € 14. 02. 2022
Obec Šúovce 313068

časť nákladov na hardverové vybavenie kontrolórky obce

34,58 € 27. 11. 2012
Obecné služby Budmerice,s.r.o. 52389880

Stavebné práce "REKONŠTR.PZ"

23 722,20 € 16. 03. 2022
Obecný úrad Dubová 00304735

prev.pohre

16,60 € 16. 07. 2015
Obecný úrad Dubová 0000304735

uloženie odpadu

16,60 € 12. 02. 2013
Obecný úrad Dubová 00304735

prevádzkovanie pohrebiska

16,60 € 08. 02. 2018
Obecný úrad Dubová 0000304735

prev.pohreb.

16,60 € 20. 02. 2014
Obecný úrad Dubová 304735

prevádzkovanie pohrebiska

16,60 € 04. 02. 2017
Obecný úrad Dubová 0000304735

cest.náhr.

18,67 € 20. 12. 2013
Obecný úrad Dubová 00304735

prevádzk.pohrebiska

16,60 € 22. 02. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

cestovné náhrady -škol.KEO

17,64 € 13. 12. 2016
Obecný úrad Dubová 00304735

prenájom autobusu pre MŠ

20,00 € 21. 06. 2016
OBI 48258946

Mop podlahový MŠ

32,88 € 29. 04. 2021
Oboril,s.r.o. 50588711

Revízia hasiacich prístrojov

154,70 € 08. 10. 2021
Odpadový hospodár, s.r.o. 46708740

anal.odpad

60,00 € 07. 04. 2015
Odpadový hospodár, s.r.o. 46708740

Školenie odpady

120,00 € 25. 01. 2021
Odpadový hospodár, s.r.o. 46708740

Vypracovanie POH

184,80 € 19. 10. 2018
Office depot,s.r.o. 36192384

Flipchart tabula + prísl.

78,12 € 27. 06. 2018
OKAY Slovakia, s.r.o. 35825979

Dávkovače mydla bezdotyk.pre MŠ

64,00 € 31. 03. 2021
OOCR Malé Karpaty 50110641

členský príspevok

500,00 € 17. 08. 2021
OPTYS,spol.s.r.o. 42869048

Pracovné pomôcky MŠ

47,08 € 28. 04. 2017
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 03. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 08. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 13. 04. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 07. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 12. 10. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 11. 2018
Orange Slovensko 35697270

mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 15. 10. 2018
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 17. 02. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

5,00 € 10. 11. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 04. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 03. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 11. 2019
Orange Slovensko 35697270

popl.šikovná voľba

3,00 € 09. 06. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 01. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

15,00 € 13. 08. 2018
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná volba

3,00 € 31. 03. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 05. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 09. 02. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 06. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 09. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 13. 05. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 02. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 12. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 05. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 08. 12. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 21. 04. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 10. 12. 2018
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná volba

3,00 € 14. 02. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 07. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 10. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 09. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 08. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná volba

3,00 € 10. 12. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 11. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 14. 01. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 06. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 01. 2022
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 10. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 09. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 09. 03. 2022
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 07. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 08. 2021
Orange Slovensko 35697270

mesač.popl.Šikovná voľba

3,60 € 12. 09. 2018
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

Materiál na oplot.cintorína

923,17 € 20. 12. 2019
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

materiál MŠ-rekonštr.

1 362,58 € 30. 05. 2014
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

materiál na LÁVKU

248,40 € 16. 12. 2016
Oravec Juraj-AUREKO 17578701

Materiál na oplot.cintorína

257,72 € 20. 10. 2020
Original trade,s.r.o. 48050296

pracovné pomôcky MŠ

96,38 € 05. 09. 2016
OTTO office

kancelárske potreby

61,06 € 18. 01. 2011
Oxiclar,s.r.o. 362650055

Servis ČOV

195,60 € 01. 10. 2012
OZ Malokarpatský región 42364892

Členský príspevok OZ MR

278,00 € 25. 04. 2019
OZ Malokarpatský región 42364892

členský prísp.na r.2022

278,00 € 12. 01. 2022
OZ Malokarpatský región 42364892

člen.pr.

278,00 € 11. 12. 2015
OZ Malokarpatský región 42364892

členský príspevok na r.2018

278,00 € 05. 02. 2018
OZ Malokarpatský región 42364892

členský príspevok na r.2021

278,00 € 01. 04. 2021
OZ Malokarpatský región 42364892

členský príspevok

278,00 € 06. 02. 2017
Patrik Stojkovič 37295705

klampiarske práce

1 590,00 € 27. 11. 2012
Pavel Poštrk-POVER 33561028

Za služby-výrub drevnej hmoty

14 708,60 € 19. 09. 2019
Pavelčákovci,s.r.o. 31687211

CD pre MŠ

8,70 € 06. 05. 2015
Pavol Konečný 48198561

občerstvenie -testov.COVID

33,30 € 30. 06. 2021
Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ 40049132

zateplo.MŠ

4 000,00 € 28. 10. 2015
Pavol Zajac STAV.-KĽÚČ 40049132

údržba MŠ

200,00 € 09. 11. 2015
PDarch,s.r.o. 46510265

projekt OÚ

1 850,00 € 18. 04. 2016
Pelikantravel.com,s.r.o. 35897821

letenka -star.

93,62 € 22. 02. 2018
Peter Loj-CraZyMedia 40046605

Hrnček s potlačou

175,00 € 14. 08. 2020
Peter Mališ - HRK 50240064

vývoz odpadu veľkokapacit.

663,50 € 24. 05. 2021
Peter Mališ - HRK 50240064

Vývoz nadrozm.odpadov

794,36 € 11. 05. 2020
Peter Moravčík, Dubová 45394512

Výroba cien pre silový trojboj

120,00 € 08. 03. 2019
Peter Palkovič 14139839

práce bagrom v MŚ

200,00 € 03. 06. 2021
Peter Palkovič 14139839

práce bagrom -Hámra

1 030,00 € 30. 07. 2021
Peter Pivoluska 34888187

Projektová dokum.ČOV

150,00 € 22. 05. 2017
Peter Pokorný P-P 34406654

montáž kúrenia MŠ

600,00 € 25. 08. 2014
Petit Press,a.s.-divízia týžd. 35790253

inzercia

10,08 € 01. 07. 2015
Petit Press,a.s.-divízia týžd. 35790253

účastnícky poplatok-školenie

25,00 € 19. 11. 2019
Petra Oboňová 51145961

Materiál – schodíky MŠ

32,60 € 31. 05. 2018
PIERAF s.r.o. 44344465

stavebné a zemné práce

6 497,52 € 06. 12. 2012
PK-Mažgút s.r.o 0046345922

projektová dokumentácia

950,00 € 05. 08. 2013
PK-Mažgút s.r.o 0046345922

projektová dokumentácia

700,00 € 07. 05. 2013
PK-Mažgút s.r.o. 46345922

projektová dokumentácia

9 850,00 € 07. 05. 2012
Playsystem,s.r.o. 36601411

Gumená dlažba na det.ihrisko MŠ

405,00 € 29. 10. 2019
Playsystem,s.r.o. 36601411

montáž hracej zostavy- VZ

508,80 € 05. 11. 2018
Playsystem,s.r.o. 36601411

Hracia zostava -Úrad vlády+OÚ

8 952,00 € 05. 11. 2018
Poľnohospodárske a výrobno-obchodné družstvo 17639000

vývoz tekutého odpadu

35,84 € 29. 06. 2012
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo 17639000

vývoz TKO

43,81 € 18. 10. 2012
Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503

ročný prístup Verejná správa

96,00 € 28. 12. 2016
Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503

ročný prístup Verejná správa

96,00 € 27. 12. 2017
Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503

ročný prístup-Verejná správa

117,00 € 27. 12. 2018
PORADCA s.r.o.

predplatné PORADCA 2011

28,30 € 01. 02. 2011
PORADCA, s.r.o. 0036371271

publikácia

9,20 € 07. 05. 2013
Pracovné odevy ZIKO,s.r.o. 46566970

Ochranné štíty + rukavice

77,00 € 14. 04. 2020
Pracovné odevy ZIKO,s.r.o. 46566970

Ochranné návleky-COVID

19,49 € 20. 04. 2021
pre Vás,s.r.o. 53123727

Oxymeter - Covid

49,80 € 11. 03. 2021
Prima banka Slovensko 31575951

Za bankovú informáciu k auditu

60,00 € 22. 03. 2022
Prima banka Slovensko 31575951

Poplatok za poskytn.inform.pre audítora

60,00 € 13. 03. 2019
Prima banka Slovensko 31575951

Popl.za poskytn.informácií k auditu

0,00 € 17. 04. 2020
Pro Implement,s.r.o. 46255371

PHSR

412,00 € 16. 10. 2015
PROBO-NB,s.r.o. 5328942

Výstroj pre hasičov

765,08 € 28. 07. 2020
PROBO-NB,s.r.o. 05328942

Hasičská výstroj

1 941,67 € 23. 08. 2019
PROBO-NB,s.r.o. 05328942

Materiál DHZ ŠR

691,48 € 26. 05. 2021
Projects, s.r.o. 0043954782

tlač vizitiek

29,04 € 25. 02. 2013
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

Audit za r.2017

650,00 € 29. 11. 2018
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

Overenie IUZ za r.2018

650,00 € 02. 12. 2019
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

audit 2013 2.časť

200,00 € 18. 04. 2014
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

Audit IUZ za rok 2020

650,00 € 05. 11. 2021
PROMT AUDIT, s.r.o. 36252158

Audit za rok 2019

650,00 € 09. 10. 2020
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

VO el.en.

180,00 € 27. 04. 2016
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

Služby verej.obstar.-plyn

180,00 € 03. 07. 2018
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

VO- plyn

180,00 € 27. 04. 2016
Prvá Komunálna Finančná,a.s. 36557129

Služby verejného obstarávania

180,00 € 02. 07. 2018
Pyroconsulta,s.r.o. 43866859

hasiace prístroje

96,00 € 14. 07. 2016
R & J Group spol. s r.o.

ESET smart security Pamäť do PC

90,55 € 26. 03. 2011
R & J Group spol. s r.o.

monitory

279,17 € 26. 04. 2011
R. Mosoriak

Oprava verejného osvetlenia

1 299,00 € 19. 12. 2011
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

pracovné pomôcky MŠ

26,00 € 17. 02. 2017
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

prac.p.MŠ

136,50 € 27. 05. 2016
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

Prac.pomôcky MŠ

17,00 € 17. 09. 2018
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

pracovné a učebné pomôcky MŠ

61,32 € 20. 01. 2017
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

Príručka pre MŠ

65,45 € 22. 02. 2019
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

učebné pomôcky pre MŠ

60,52 € 05. 10. 2016
Raabe, Dr.Josef Raabe Slovensk 35908718

Pracovné pomôcky MŠ

61,32 € 14. 03. 2017
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

licencia ESSET na 2 r. 6 PC

221,02 € 26. 03. 2018
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 0036820474

licencia ESSET

138,00 € 26. 03. 2013
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

ESET antivir.program

207,36 € 20. 03. 2020
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

tonery

16,80 € 18. 07. 2014
RaJ GROUP, spol.s.r.o. 36820474

ESSET licencia na 2 roky

94,97 € 18. 10. 2016
Rasco.s.r.o. 35713658

Programovanie rádiost.DHZ

210,00 € 22. 03. 2022
Raven,a.s. 31595804

materiál na LÁVKU

710,40 € 23. 11. 2016
Ready For Call,s.r.o. 36682080

DBO v križovatke - rázcestie Píla

420,00 € 30. 09. 2021
Region Press, s.r.o. 36252417

inzercia Ver.obstar.

48,00 € 05. 04. 2019
Repre,s.r.o. 35810122

respirátory občanom

201,00 € 19. 03. 2021
Reštaurácia štadión, s.r.o. 31418651

strava - voľby

70,40 € 12. 03. 2012
Reštaurácia ŠTADION,s.r.o 0031418651

hodové pophostenie

71,40 € 12. 07. 2013
Riachard Mosoriak

oprava VO

2 000,00 € 16. 08. 2011
Richard Krajčík 37396196

vypr.OOÚ

100,00 € 08. 02. 2016
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO

319,00 € 09. 07. 2014
Richard Mosoriak 0043490671

udrž.VO

322,00 € 20. 12. 2013
Richard Mosoriak 43490671

údržba Verej.osvetlenia

589,00 € 01. 07. 2016
Richard Mosoriak 43490671

Elektromont.práce VO + MR

309,00 € 02. 07. 2021
Richard Mosoriak 43490671

elektromont.práce

418,00 € 06. 07. 2018
Richard Mosoriak 43490671

Elektromont.práce OÚ

862,00 € 02. 09. 2019
Richard Mosoriak 43490671

elektromont.práce VO+materiál

288,00 € 08. 12. 2020
Richard Mosoriak 43490671

výmena svietidla VO /park OÚ/

80,00 € 12. 09. 2016
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO

547,00 € 07. 12. 2015
Richard Mosoriak 43490671

Rekonštrukcia - Dom smútku

289,00 € 11. 12. 2017
Richard Mosoriak

údržba o oprava verejného osvatlenia

1 013,00 € 13. 04. 2011
Richard Mosoriak 43490671

údržba verejného osvetlenia

380,00 € 07. 12. 2012
Richard Mosoriak 43490671

údrž.VO+MR

277,00 € 24. 07. 2015
Richard Mosoriak 43490671

údržba VO + MŠ

358,00 € 24. 07. 2017
Richard Mosoriak 43490671

elektroinštalačné práce na Ver.osvetlení

498,00 € 11. 12. 2017
Richard Mosoriak 0043490671

údržba verejného osvatlenia

298,00 € 12. 06. 2013
Richard Mosoriak 43490671

Elektroinštalačné práce VO

514,00 € 06. 12. 2018
Richard Mosoriak 43490671

elektromontážne práce VO

369,00 € 05. 02. 2020
Richard Mosoriak 43490671

Elektromont.práce VO

516,00 € 21. 06. 2019
Richard Mosoriak 43490671

elektromontážne práce na Verej.osvetlení

409,00 € 09. 12. 2016
Richard Mosoriak 43490671

elektroinštalačné práce DS

189,00 € 14. 12. 2016
Richard Mosoriak 43490671

rekonštr.MŠ

280,00 € 11. 08. 2014
Richard Mosoriak 43490671

Údržba VO

126,00 € 03. 12. 2021
RIGHT POWER,a.s. 36366544

prepl.el.en.DS

-3,66 € 25. 06. 2016
RNDr.Marián Fabian 13953711

inžiniersko-geologický posudok-múr cint.

504,00 € 01. 04. 2021
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

opr.auta

69,00 € 27. 11. 2015
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

254,80 € 06. 11. 2017
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

194,00 € 16. 07. 2021
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

532,00 € 05. 06. 2019
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

servis auta MŠ

208,00 € 02. 04. 2021
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava motor.voz.MŠ

77,00 € 03. 06. 2016
Robert Sedláček-RBX-CAR 41491963

oprava auta MŠ

323,00 € 21. 09. 2018

Stránky