Faktúry

Dodávateľzoradiť zostupne IČO Popis plnenia Cena Dátum
ZSE

preplatok

-141,61 € 15. 04. 2011
ZSE

priestory bývalej MŠ

-1,68 € 17. 01. 2011
ZSE

dodávka a distribúcia elektriny

47,56 € 31. 01. 2011
ZSE

platba za el. energiu

1 613,01 € 25. 08. 2011
ZSE Distribúcia, a.s. 36361518

prip.popl.

25,16 € 02. 12. 2015
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-272,84 € 12. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

165,41 € 11. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.OB

129,44 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

1,58 € 17. 01. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 21. 10. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektrickej energie

57,21 € 05. 03. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

749,30 € 17. 10. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

360,47 € 25. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

165,41 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

125,12 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-1 254,98 € 15. 01. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 04. 04. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

125,12 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

749,30 € 22. 04. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektrickej energie

57,21 € 16. 02. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-128,21 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

293,48 € 08. 07. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

57,21 € 19. 08. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

prep.el.en

-98,47 € 31. 12. 2015
ZSE Energia, a.s. 36677281

prepl.el.en.MŠ

-34,80 € 13. 08. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

360,86 € 21. 01. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

57,21 € 06. 07. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 09. 11. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

128,03 € 25. 02. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

129,44 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

34,40 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

532,04 € 08. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

1 085,65 € 21. 01. 2013
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

128,03 € 06. 07. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

21,13 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

461,11 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

276,73 € 03. 07. 2015
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

128,75 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

23,94 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

128,75 € 08. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en. OÚ,DS,PZ

461,11 € 15. 07. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

57,21 € 04. 09. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

466,39 € 16. 04. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 07. 05. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-120,66 € 17. 01. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

360,47 € 06. 07. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.MŠ

276,09 € 18. 01. 2016
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

497,64 € 31. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

466,39 € 23. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-48,48 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodanie el. energie

749,30 € 11. 07. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

el.en.VO

159,12 € 15. 07. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

dodávka el.energie

42,13 € 28. 01. 2013
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-43,28 € 17. 01. 2014
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

1 550,00 € 06. 07. 2012
ZSE energia, a.s. 36677281

dodávka elektriny

57,21 € 06. 06. 2012
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie

24,20 € 24. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

el.en.

159,12 € 23. 01. 2014
ŽSR 31364501

betónové podvaly

360,00 € 26. 03. 2012
ZVN Technologies,s.r.o. 50072315

Ochranné overaly-COVID test.

69,24 € 25. 03. 2021
ZVN Technologies,s.r.o. 50072315

Overaly - test.COVID

64,32 € 11. 03. 2021
ZVN Technologies,s.r.o. 50072315

ochranné overaly -test.COVID

69,24 € 08. 04. 2021

Stránky