Faktúry

Dodávateľ IČO Popis plnenia Cenazoradiť zostupne Dátum
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

zemný plyn

-1 665,06 € 24. 05. 2013
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-1 254,98 € 15. 01. 2012
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. VOä9) za r.2017

-559,99 € 31. 12. 2017
Slov.plyn.priemysel, a.s. 35815256

vyúčt.plyn

-485,62 € 05. 06. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-272,84 € 12. 01. 2012
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-245,95 € 20. 01. 2016
SPP, a.s. 35815256

dodávka plynu - vyúčtovacia FA

-227,11 € 31. 12. 2012
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en.VO(9)

-206,79 € 01. 02. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. Dom smútku

-176,22 € 31. 12. 2017
ZSE

preplatok

-141,61 € 15. 04. 2011
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-128,21 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-120,66 € 17. 01. 2014
ZSE

preplatok

-118,00 € 15. 04. 2011
Marius Pedersen, a.s. 34115901

Preplatok vývoz odpadu

-111,96 € 15. 04. 2020
ZSE Energia, a.s. 36677281

prep.el.en

-98,47 € 31. 12. 2015
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 1/2023

-91,98 € 28. 11. 2023
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. VO (171)

-85,03 € 31. 12. 2017
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 2/2023

-74,34 € 04. 12. 2023
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 3/2023

-73,57 € 04. 12. 2023
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

Vyúčtovanie el.en. DOBROPIS - 4/2023

-71,74 € 06. 12. 2023
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. OÚ

-58,24 € 08. 04. 2019
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-54,80 € 20. 01. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčtovanie el.en. VO (171)

-53,17 € 26. 01. 2017
ZSE Energia, a.s. 36677281

preplatok el.en. MŠ

-52,21 € 06. 06. 2016
ZSE Energia, a.s. 36677281

dodávka el. energie - preplatok

-48,48 € 05. 01. 2012
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

-43,28 € 17. 01. 2014
ZSE Energia, a.s. 36677281

prepl.el.en.MŠ

-34,80 € 13. 08. 2014
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-26,93 € 20. 01. 2016
ZSE

preplatok

-24,84 € 15. 04. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda MŠ

-20,22 € 18. 06. 2018
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

prepl.el.en. Dom smútku

-18,06 € 31. 12. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda -cintorín

-17,98 € 26. 06. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

-17,77 € 20. 01. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda - MŠ

-12,35 € 05. 06. 2019
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. OB

-11,70 € 06. 07. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda MŠ

-8,82 € 07. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Oprava FA voda cintorín

-7,12 € 27. 06. 2022
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

-6,38 € 20. 01. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda cintorín

-6,10 € 19. 06. 2023
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. OB

-5,68 € 08. 04. 2019
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.VO

-5,57 € 26. 04. 2016
RIGHT POWER,a.s. 36366544

prepl.el.en.DS

-3,66 € 25. 06. 2016
ZSE

priestory bývalej MŠ

-1,68 € 17. 01. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-cint.

-1,13 € 18. 06. 2015
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.PO

-1,12 € 26. 04. 2016
Slov.plyn.priemysel, a.s. 0035815256

dodávka plynu

-0,37 € 27. 02. 2013
Združenie MVC 31769489

členský príspevok

0,00 € 31. 03. 2020
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474

Školné DHZ

0,00 € 21. 02. 2020
VÚB banka, a.s. 31320155

Informačné služby k auditu

0,00 € 29. 04. 2020
Prima banka Slovensko 31575951

Popl.za poskytn.informácií k auditu

0,00 € 17. 04. 2020
WebHouse, s.r.o 36743852

registrácia domény MŠ

0,00 € 15. 04. 2020
Agentúra PRO, s.r.o. 47642122

Vzorová dokument. v súvisl.s koronavírus

0,00 € 17. 04. 2020
Marius Pedersen, a.s. 34115901

vývoz odpadu za 3/2020

0,00 € 15. 04. 2020
MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565

Vyúčt.el.energie za 5/2023

0,61 € 05. 06. 2023
Bratislavský samosprávny kraj 36063606

odkúp.PC

1,00 € 10. 09. 2014
BVS

odber vody - OÚ

1,07 € 19. 01. 2011
BVS

spotreba vody

1,08 € 26. 04. 2011
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda - cintorín

1,13 € 18. 06. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda fontánka

1,44 € 19. 06. 2023
ZSE Energia, a.s. 0036677281

elektr.en

1,58 € 17. 01. 2014
BVS

odber vody - Kobaseal (MŠ)

2,13 € 19. 01. 2011
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

2,18 € 02. 07. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčtovanie voda - obec.font.

2,24 € 30. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu MŠ

2,24 € 24. 01. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda-MŠ

2,24 € 18. 06. 2015
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 07. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 09. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 04. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 05. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 01. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 09. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 11. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 07. 2020
Orange Slovensko 35697270

popl.šikovná voľba

3,00 € 09. 06. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 10. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 10. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 11. 04. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná volba

3,00 € 10. 12. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 08. 12. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 08. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 02. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 09. 02. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 13. 05. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 14. 06. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 05. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná volba

3,00 € 31. 03. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 17. 02. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná volba

3,00 € 14. 02. 2020
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Go Safe Mini

3,00 € 11. 07. 2022
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 03. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 10. 12. 2018
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 13. 04. 2021
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 05. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 11. 11. 2019
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 12. 2021
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 06. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 21. 04. 2020
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 10. 01. 2022
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 10. 08. 2021
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 12. 10. 2020
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 06. 2019
Orange Slovensko 35697270

Popl.Šikovná voľba

3,00 € 12. 07. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Šikovná voľba

3,00 € 14. 01. 2019
Orange Slovensko 35697270

mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 15. 10. 2018
Orange Slovensko 35697270

Mes.popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 08. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 11. 2018
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Go Safe Mini

3,00 € 10. 08. 2022
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

3,00 € 09. 03. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesačný popl.Šikovná voľba

3,00 € 09. 09. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl. Šikovná voľba

3,00 € 12. 03. 2019
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Prenájom rohož MŠ

3,26 € 16. 09. 2020
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OB

3,26 € 18. 04. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda-obec.font.

3,37 € 18. 06. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

za vodu-Obec.Fontánka

3,37 € 02. 10. 2018
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda -obec.font.

3,37 € 31. 12. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda - obec.font.

3,37 € 26. 06. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda OÚ

3,37 € 26. 06. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.DS

3,54 € 18. 04. 2016
Orange Slovensko 35697270

mesač.popl.Šikovná voľba

3,60 € 12. 09. 2018
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. DS 1-3/19

3,98 € 08. 04. 2019
Orange Slovensko 35697270

Mesačný poplatok Go Safe

4,00 € 10. 10. 2023
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 08. 02. 2023
Orange Slovensko 35697270

Popl.GoSafe Mini

4,00 € 11. 01. 2023
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 08. 03. 2023
Orange Slovensko 35697270

Mesačný polatok Go Safe mini

4,00 € 08. 11. 2023
Orange Slovensko 35697270

Mesačný polatok Go Safe mini

4,00 € 08. 12. 2023
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 12. 04. 2023
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 09. 09. 2022
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Go Safe mini

4,00 € 10. 08. 2023
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl. GO Safe Mini

4,00 € 12. 10. 2022
Orange Slovensko 35697270

Mesačný poplatok Go Safe

4,00 € 12. 09. 2023
Orange Slovensko 35697270

Mesačný poplatok Go Safe mini

4,00 € 31. 12. 2023
Orange Slovensko 35697270

Mesač.popl.Go Safe Mini

4,00 € 11. 11. 2022
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 09. 12. 2022
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 12. 06. 2023
Orange Slovensko 35697270

Popl.Go Safe Mini

4,00 € 12. 05. 2023
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Go Safe Mini

4,00 € 10. 07. 2023
Slov.komora exekútorov 35659718

výpis z registra exekúcií

4,20 € 23. 03. 2018
Slov.komora exekútorov 35659718

Vystavenie potvrdenia

4,20 € 10. 09. 2018
BVS

odber vody - cintorín

4,27 € 19. 01. 2011
BVS, a.s. 35850370

dodávka pitnej vody

4,37 € 02. 07. 2012
Bratisl.vodáren.spol..a.s 0035850370

dodávka vody

4,40 € 04. 07. 2013
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda- fontánka

4,49 € 22. 06. 2016
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu OÚ

4,49 € 31. 01. 2017
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.en. VO (171)

4,49 € 08. 04. 2019
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda OÚ

4,49 € 31. 12. 2017
Slovenská pošta 0036631124

tlač pošt. Poukážok

4,55 € 14. 06. 2013
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda cintorín

4,68 € 10. 06. 2021
ASBIS SK, spol.s.r.o. 31382541

prísluš.k noteboku

4,78 € 14. 02. 2018
Roin, s.r.o. 35848901

Servisný popl.za zásobník

4,80 € 05. 06. 2020
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá pre knižnicu

4,96 € 29. 11. 2016
Orange Slovensko 35697270

Poplatok Šikovná voľba

5,00 € 10. 11. 2020
Slovenská pošta 36631124

tlač pouk.

5,51 € 15. 06. 2015
Slovenská pošta 36631124

tlač poštových poukazov

5,51 € 22. 06. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Čistenie + prenájom rohož MŠ

5,54 € 17. 07. 2020
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda OÚ

5,59 € 07. 07. 2014
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.za vodu - cintorín

5,62 € 24. 01. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čist.+ prenájom rohož MŠ

5,66 € 03. 04. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie a prenájom rohož MŠ

5,66 € 19. 08. 2016
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,66 € 20. 08. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,66 € 18. 08. 2017
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

Voda OU

5,77 € 31. 12. 2023
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie + prenájom rohož MŠ

5,86 € 21. 09. 2021
Lindstrom,s.r.o. 35742364

čistenie+prenájom rohož MŠ

6,00 € 16. 08. 2019
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 21. 01. 2016
ŠEVT,a.s. 31331131

tlačivá MŠ

6,10 € 13. 03. 2017
ŠEVT,a.s. 31331131

Tlačivá MŠ

6,10 € 26. 02. 2018
NAIMAR,s.r.o. 45700265

SMS občanom za 7/2021

6,23 € 05. 08. 2021
KOBASEAL, s.r.o. 36802603

substrát na izbové kvetiny

6,26 € 12. 10. 2017
AD-DEKOR,s.r.o. 48307742

oblátka na tortu-ukonč.šk.roka

6,30 € 18. 06. 2019
CEWE,a.s. 31395937

fotogr.MŠ

6,35 € 30. 03. 2016
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

Vyúčt.el.energie - DS

6,52 € 31. 12. 2018
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Prenájom rohož MŠ

6,53 € 19. 06. 2020
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom

6,54 € 07. 10. 2019
Slovakia Energy,s.r.o. 36807702

vyúčt.el.en. Osvetová beseda

6,65 € 31. 12. 2017
Lindstrom,s.r.o. 35742364

Prenájom+čistenie rohož MŠ

6,68 € 22. 09. 2022
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

vyúčt.voda MŠ

6,74 € 31. 12. 2017
ENERGY EUROPE,SE 47542667

vyúč.el.OÚ

6,77 € 18. 04. 2016
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom za 2/2020

6,91 € 06. 03. 2020
Bratisl.vodáren.spol..a.s 35850370

voda MŠ

7,21 € 10. 06. 2021
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS správy občanom za 2/2019

7,25 € 08. 03. 2019
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 5/2023

7,44 € 05. 06. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 3/2023

7,44 € 03. 04. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom 12/2023

7,50 € 31. 12. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 5/22

7,50 € 03. 06. 2022
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom

7,50 € 04. 09. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom 07/2023

7,50 € 04. 08. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom 11/2023

7,50 € 01. 12. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 7/2022

7,50 € 02. 08. 2022
NAIMAR,s.r.o. 45700265

Odoslané SMS občanom 12/2020

7,55 € 31. 12. 2020
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom

7,56 € 06. 07. 2022
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom 9/2023

7,56 € 02. 10. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom

7,62 € 05. 09. 2022
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 11/22

7,62 € 05. 12. 2022
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 6/2023

7,62 € 03. 07. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 9/2022

7,62 € 03. 10. 2022
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom 10/2023

7,68 € 02. 11. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 4/2023

7,68 € 02. 05. 2023
2-morrow,s.r.o. 36839523

SMS občanom za 2/23

7,68 € 02. 03. 2023

Stránky