Zmluvy

Pre detailné zobrazenie kliknite na "Názov" zmluvy

Číslo Názov Obchodné meno Popis plnenia Hodnota Uzavretá Zverejnená
019/2014 Nájomná zmluva SPF nájom pozemkov 40.00€ 09. 07. 2014 09. 12. 2013
035/2013 Dodatok č. 2 k zmluve UPSVAR §52a UPSVAR Dodatk k zmluve 008/2013 0.00€ 20. 11. 2013 29. 11. 2013
034/2013 Dodatok č. 1 k zmluve UPSVAR §52a UPSVAR dodatok k zmluve 008/2013 0.00€ 04. 10. 2013 29. 11. 2013
037/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie BSK poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity škôlky 4 000.00€ 29. 10. 2013 31. 10. 2013
033/2013 Zmluva o predaji pozemku p. Hóz a p. Hózová 840.00€ 11. 10. 2013 31. 10. 2013
032/2013 Nájomná zmluva Silvia Janíčková prenájom časti obecného pozemku 10.00€ 03. 10. 2013 30. 10. 2013
036/2013 Zmluva o absolventskej praxi UPSVAR Absolventská prax v knižnici 0.00€ 25. 10. 2013 26. 10. 2013
030/2013 Nájomná zmluva Vaňkovci Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
011/2013 Nájomná Zmluva Lesy SR Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 348.00€ 30. 07. 2013 01. 10. 2013
014/2013 Nájomná zmluva Dano Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
031/2013 Nájomná zmluva Vráblová Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 23. 07. 2013 01. 10. 2013
022/2013 Nájomná zmluva Nemčeková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
018/2013 Nájomná zmluva Kiššová Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
025/2013 Nájomná zmluva Púčik Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
016/2013 Nájomná zmluva Majka Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
026/2013 Nájomná zmluva Púčik Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
029/2013 Nájomná zmluva Skalák Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
024/2013 Nájomná zmluva Pešková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
028/2013 Nájomná zmluva Šípka Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 18. 07. 2013 01. 10. 2013
027/2013 Nájomná zmluva Rybár Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
010/2013 Zmluva o zámene pozemkov Brunovské Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 25. 07. 2013 01. 10. 2013
019/2013 Nájomná zmluva Kopčík Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 22. 07. 2013 01. 10. 2013
023/2013 Nájomná zmluva Nitschneider Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
017/2013 Nájomná zmluva Gáži Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
021/2013 Nájomná zmluva Mináriková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
020/2013 Nájomná zmluva Mičunek Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 19. 07. 2013 01. 10. 2013
013/2013 Nájomná zmluva Pikulíková Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 18. 07. 2013 01. 10. 2013
015/2013 Nájomná zmluva Jakubec Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 18. 07. 2013 01. 10. 2013
012/2013 Nájomná zmluva Obec Častá Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň 1.00€ 17. 07. 2013 01. 10. 2013
008/2013 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku Dohoda o vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej práce 477.00€ 26. 09. 2013 29. 09. 2013
007/2013 Zmluva o poskytnutí príspevku Urad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok poskytnutie príspevku v zmysle §50j 4 104.00€ 26. 09. 2013 29. 09. 2013
009/2013 dodatok č.01/2013 k zmluve č. 111 003 Marius Pedersen, a.s. zmeny cien odvozu odpadu 04. 09. 2013 09. 09. 2013
006/2013 Zmluva o dotácii BSK dotácia na opravu budovy osvetovej besedy 2 000.00€ 28. 06. 2013 19. 08. 2013
005/2013 Zmluva o poskytnutí konzultačných služieb CNS Eurogrants, s.r.o. poskytnutie konzultačných služieb spojených s podávaním projektu na OPBK 800.00€ 15. 07. 2013 22. 07. 2013
004/2013 Zmluva o bezodplatnom prevode kníh Malokarpatská knižnica v Pezinku darovani kníh 0.00€ 02. 05. 2013 01. 07. 2013
003/2013 Memorandum o spolupráci Obec Častá dohoda o spolupráci pri vysporiadaní pozemkov pod zamýšlaným chodníkom 0.00€ 27. 05. 2013 30. 05. 2013
002/2013 Zmluva o dotácii ŠK SPC Častá dotácia na nákup výstroja pre športovcov z obce Píla 150.00€ 06. 05. 2013 06. 05. 2013
001/2013 Zmluva o dielo Ing. Arch. Alžbeta Sopirová, Csc. Zmeny a doplnky územného plánu obce Píla 4 800.00€ 10. 03. 2013 06. 05. 2013
067/2012 Zmluva - Nadfácia ALLIANZ Nadácia ALLIANZ poskytnutie GRANTU 400.00€ 28. 12. 2012 29. 12. 2012
60-1/2012 Dodatok k zmluve o dielo Eurobrik, s.r.o. budovanie vodozádržných opatrení 0.00€ 07. 11. 2012 13. 12. 2012
66/2012 dodatok k zmluve Úrad Vlády SR Dodatok k zmluve č. 33/2012 0.00€ 07. 12. 2012 11. 12. 2012
64/2012 zmluva o bežnom účte Prima banka Slovensko, a.s. bežný účet pre potreby verejnej zbierky 0.00€ 12. 11. 2012 14. 11. 2012
63/2012 Zmluva o praxi Stredná odborná škola KIŠ zabezpečenie prevádzkovej praxe žiaka 0.00€ 12. 11. 2012 14. 11. 2012
62/2012 Kúpna zmluva J. Korček odpredaj majetku obce 1 560.00€ 31. 10. 2012 31. 10. 2012
29-1/2012 Dodatok k zmluve o dielo Eurobrik, s.r.o. odstranenie škôd po povodni 8 193.08€ 06. 09. 2012 29. 10. 2012
61/2012 Zmluva o audite Ing. Alžbeta Kubková-Promt audit audit účtovníctva 500.00€ 23. 10. 2012 26. 10. 2012
60/2012 Zmluva o dielo EuroBrik, s.r.o. budovanie vodozádržných opatrení 49 200.00€ 18. 10. 2012 26. 10. 2012
59/2012 Zmluva o poskytnutí zbernej nádoby na malé batérie Insa, s.r.o. zber a likvidácia použitých malých batérií 0.00€ 19. 09. 2012 26. 10. 2012
58/2012 Kúpna zmluva Sústrikoví kúpa pozemku 290.00€ 26. 09. 2012 26. 09. 2012
57/2012 Kúpna zmluva manželia Sústrikoví odpredaj majteku obce 2 280.00€ 26. 09. 2012 26. 09. 2012

Stránky