Dodatok ku darovacej zmluve

Číslo zmluvy: 
29/2020
Obchodné meno: 
rod. šípková
Adresa: 
Píla
Predmet: 
darovanie pozemku pod miestnou komunikáciou
Hodnota: 
0.00€
Uzavretá dňa: 
12. október 2020
Účinnosť od: 
piatok, október 23, 2020