Pozvánka na exkurzie

V rámci projektu s prírodovedeckou fakultou UK Vás pozývame na exkurzie - viac v prílohe