Ukončenie nájomnej zmluvy

Číslo zmluvy: 
12/2020
Obchodné meno: 
Kuricová
Adresa: 
Častá
Predmet: 
ukončenie nájmu
Uzavretá dňa: 
01. jún 2020
Účinnosť od: 
piatok, august 7, 2020
Nadradená zmluva: 
38/2016
Príloha: