Zmluva o poskytnutí dotácie

Číslo zmluvy: 
24/2016
Obchodné meno: 
Bratislavský samosprávny kraj
Adresa: 
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO: 
360 63 606
Predmet: 
poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka v roku 2016, na úhradu časti nákladov na projekt: „Dokončenie lávky cez potok Gidra ako súčasť náučného chodníka vedúceho obcou Píla“
Hodnota: 
8 000.00€
Uzavretá dňa: 
31. august 2016
Účinnosť od: 
piatok, september 9, 2016
Príloha: