Kúpna ZMLUVA

Číslo zmluvy: 
039/2013
Obchodné meno: 
manž. Mičunkoví
Adresa: 
Píla
Predmet: 
odpredaj 17m2 pozemku 146/19
Hodnota: 
170.00€
Uzavretá dňa: 
23. november 2013
Účinnosť od: 
piatok, január 10, 2014