Úspešný projekt skvalitnenia komunálnych služieb v našej obci

Aj v roku 2017 obec Píla požiadala Bratislavský samosprávny kraj o dotáciu. Prvý krát bola možnosť požiadať o dotáciu na komunálnu techniku. Preto sme sa rozhodli podať žiadosť na nákup komunálneho traktora s bohatou výbavou ako snežný pluh, zametacia metla, snežná fréza, posýpač a kosačka v celkovej hodnote cca 22 tisíc €. Dotácia nám bola schválená iba vo výške 10 500€. Z toho dôvodu sme museli projekt upraviť a výbavu traktora skresať na minimum, čiže len snežný pluh. Napriek tomu verejné obstarávanie vygenerovalo cenu(15 588,-€), ktorá bola vyššia ako poskytnutá dotácia spolu s plánovanou spoluúčasťou obce. Aby nám dotácia neprepadla, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o dofinancovaní projektu vo výške 5088,-€. Obstaraný traktor Kubota BX2350 je vybavený predným závesom s hydraulickým ovládaním a snežným pluhom s hydraulickým natáčaním. Tento typ traktora má dostatočný výkon a prípravu na ďalšie dovybavenie aj ostatnými zariadeniami, ktoré sme pôvodne chceli obstarať. Predpokladáme, že jednotlivé komponenty budeme dokupovať na ročnej báze. Už dnes vieme, že budúci rok príde na rad zadný posýpač pre skvalitnenie zimnej údržby. Veľká VĎAKA patrí BSK za pridelenie dotácie. Veríme, že pozitívny dopad na kvalitu komunálnych služieb pocítia v najbližších rokoch aj naši občania.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-5.5.5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/imagick.so' - libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0