Zmluva o dielo

Číslo zmluvy: 
016/2015
Obchodné meno: 
Pro Implement, s.r.o.
Adresa: 
Štefanovičová 127, 95115
IČO: 
46255371
Predmet: 
vypracovanie PHSR
Hodnota: 
412.00€
Uzavretá dňa: 
22. marec 2015
Účinnosť od: 
sobota, jún 6, 2015
Príloha: