Máte nápady na projekty-SEM s nimi!

Pomôžte nám naplánovať stratégiu rozvoja Malokarpatského regiónu v segmente TRETIEHO a podnikateľského sektora. Zapojte sa a spoločne nájdeme spôsob ako finnančne podporiť Vaše nápady.

klikni a vyplň:

https://docs.google.com/forms/d/1pfCzIhLCHtzkxXO30ViBcrFlTdN9_FuR4jYseLfu2cs/formResponse