zimná PílaObecný úrad

OBECNÝ ÚRAD

OZNAM o zbere nadrozmernách odpadov

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona o odpadoch ohľadom likvidácie nadrozmerých odpadov budú v piatok dňa 29.3.2019 rozmiestnené po obci veľkokapacitné kontajnery. Kontajnery môžete využiť na umiestnenie rozmerných odpadov, ktoré sa nezmestia do klasických smetných nádob. K dispozícii budú počas víkendu.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené najmä na : napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, matrace, detské kočíky a pod.

Pozvánka na charitatívny beh

23.3.2019 (štart o 10:00) vás pozývame medzi nás - zabehať si, povzbudiť iných, relaxovať, zabaviť sa, urobiť dobrý skutok.

Okrem bežeckých trás pre vás nachystáme zaujímavé ceny, chutné občerstvenie a v prípade dobrého počasia aj populárnu hru: Živé človeče, nehnevaj sa.

Výťažok za štartovné a občerstvenie podporí dobrovoľnícke projekty obyvateľov nášho regiónu v rámci Grantového programu nadácie.

Pozvite aj svojich kamarátov a známych.

Bezplatné rozbory vzoriek vody zo studní

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je
„Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
dňa 20.03.2019 (streda)
bezplatne laboratórne vyšetrovať
vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov - zo studní (nie z vodovodnej siete!)
na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.
Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň
pol litra v čase od 8:00 – 13:00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8.

Stránky